UWAGA!!! RUSZA REKRUTACJA NA STAŻE!!!

 

UWAGA!!! RUSZA REKRUTACJA NA STAŻE!!!

 

W okresie wakacji roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Technikum będą mogli wziąć udział w stażach zawodowych w ramach projektu „Aktywni zawodowo”.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE STAŻY:

Liczba wolnych miejsc: 10

Termin rekrutacji: 01.04.2020-30.04.2020

Okres trwania: lipiec lub sierpień – 150 godz.

Wynagrodzenie za staż: 1750 zł

Zwrot kosztów dojazdu na staż: max. 200 zł

Wykluczenia: udział w stażu w poprzednich projektach

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2) należy przesłać na adres email: zspnowe.projekt@gmail.com

Formularz oraz oświadczenie dostępne są w formie edytowalnej.

 

Kryteria rekrutacji na staże zawodowe:

Obligatoryjne:

  • status ucznia/uczennicy,
  • uczeń/uczennica nie korzystał/ła z tej samej formy wsparcia
    w ramach poprzedniego Projektu.

 

Dodatkowe:

  • wiek: pierwszeństwo uczniów/uczennic klas najstarszych (dodatkowe 5 pkt.)
  • wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych (max. 5 pkt.)
  • płeć: kobieta (dodatkowe 5 pkt.)
  • obszar wiejski: uczeń/uczennica zamieszkujący obszar wiejski (dodatkowe 5 pkt.)

 
W przypadku kandydatów z tą samą liczbą punktów po zastosowaniu kryteriów rekrutacji uwzględnia będzie kolejność zgłoszeń.

WAŻNE: Uczeń, który mieszka na terenie podmiejskim miasta Nowe
(tj. posiada kod pocztowy co Nowe), w formularzu zgłoszeniowym zaznacza, że mieszka na terenie miejskim.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące Projektu umieszczane są w zakładce PROJEKT UNIJNY „AKTYWNI ZAWODOWO” oraz udzielane telefonicznie pod nr tel. 52 33 38 012.

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content