UWAGA!!! RUSZA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI ZAWODOWO”

Termin rekrutacji: 06.09.2021 – 24.09.2021

Termin realizacji zajęć: 01.10.2021 – 20.12.2021

 

W I okresie roku szkolnego 2021/2022 realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • zajęcia z robotyki – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
 • zajęcia z projektowania stron WWW – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
 • zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych – 8 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy – 60 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
 • zajęcia z obsługi wózków jezdniowych – 70 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)

 

Kryteria rekrutacji na zajęcia:

Obligatoryjne:

 • status ucznia/uczennicy,
 • uczeń/uczennica nie korzystał/ła z tej samej formy wsparcia
  w ramach Projektu.

Dodatkowe:

 • wiek: pierwszeństwo uczniów/uczennic klas najstarszych (dodatkowe 5 pkt.)
 • wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych (max. 5 pkt.)
 • płeć: kobieta (dodatkowe 5 pkt.)
 • obszar wiejski: uczeń/uczennica zamieszkujący obszar wiejski (dodatkowe 5 pkt.)

 

 WAŻNE: Uczeń, który mieszka na terenie podmiejskim miasta Nowe
(tj. posiada kod pocztowy jak miasto Nowe), w formularzu zgłoszeniowym zaznacza, że mieszka na terenie miejskim.

 

W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń.

 

Wypełniony formularz i oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły bądź przesłać drogą elektroniczną na adres zsp-nowe@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2021 r.

 

Dokumenty dla uczennic i uczniów:

1) Formularz zgłoszeniowy dla uczenia/uczennicy do udziału
w projekcie (załącznik nr 1),

2) Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 2).


ZSP Nowe © 2021
Skip to content