V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

normalizacja

 

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Konkurs ma na celu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych  i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
  • dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
  • dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Rodzaj prac:

  • praca opisowa (esej, scenariusz)
  • praca w kategorii „komiks”
  • praca z kategorii „video” (film nakręcony telefonem komórkowym)

 

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku.

Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić udział najpóźniej do 8 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konkurs na stronie:

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/v-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-j-1

nauczyciel opiekun: Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content