V WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Naprawdę cenną rzeczą w korowodzie ludzkiego życia jest dla mnie nie państwo jako twór polityczny, lecz wrażliwa, twórcza jednostka, osoba ludzka; zdolna sama tworzyć najszlachetniejsze i najwznioślejsze rzeczy.

                                                                                         Albert Einstein

30 listopada 2015 r. członkowie samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem p. Magdaleną Kaczmarek uczestniczyli w V WOJEWÓDZKIM SPOTKANIU MŁODZIEŻY GŁOS NALEŻY DO CIEBIE. Spotkanie zorganizowało Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty, natomiast honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Grudziądza p. Robert Malinowski. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem „WYKUWANIE POSTAW OBYWATELSKICH”. Poświęcone było propagowaniu idei obywatelskości i samorządności uczniowskiej.

Członkowie samorządu uczniowskiego naszej szkoły mieli okazję wysłuchania wystąpień: Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Jolanty Metkowskiej, Prezydenta Grudziądza p. Roberta Malinowskiego oraz przedstawiciela Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Młodzież uczestniczyła również w spotkaniach panelowych:

  1. Samorząd czy Samozarząd – szkolna rzeczywistość samorządu uczniowskiego – lider: Młodzieżowa Rada Miejska w Grudziądzu
  2. Wespół w zespół – mediacje rówieśnicze – lider: mec. Agnieszka Regel-Brajsa
  3. Na początku było … harcerstwo – praca oparta na wartościach – lider: Dorota Lichnerowicz
  4. Ten Obcy (?) – młodzież fundamentem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego

Nasza młodzież bardzo zaangażowała się podczas zajęć warsztatowych, co zaowocowało wystąpieniem uczennicy  Marty Rogowskiej na forum. Marta  przedstawiła wnioski i rekomendacje z pracy w swojej grupie. Za zaangażowanie otrzymała upominek z rąk wiceprezydenta miasta Grudziądza.

Na zakończenie młodzież miała zaszczyt wziąć udział w wykładzie, a następnie dyskusji  z sędzią Anną Marią Wesołowską nt. „Odpowiedzialność obywatelska miarą dojrzałości młodego człowieka”. Była to dla wszystkich bardzo cenna lekcja prawa.

Edukacja obywatelska, wychowanie i przygotowywanie do życia społecznego, w tym pełnienia różnych ról społecznych, w tak zdynamizowanej rzeczywistości, staje się zadaniem priorytetowym. Do zmian należy się przygotować, ale i mieć w tym procesie swój osobisty udział, także odwagę i ambicję, by rzeczywistość zmieniać i kreować. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, integracji członków szkolnych i regionalnych samorządów, stanowiło również niewyczerpalne źródło inspiracji do nowych, wartościowych inicjatyw.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content