Verba docent, exempla trahunt (Słowa uczą, a przykłady skłaniają do naśladowania)

11 listopada

W ten piękny jesienny dzień przypada jedno z najważniejszych w kalendarzu wydarzeń – Narodowe Święto Niepodległości. Data ta zapisała się w pamięci wszystkich od wielu lat, choć nie zawsze dzień ten mógł być obchodzony tak radośnie. W naszej szkole od tego roku 11 listopada zapisze się jeszcze jednym ważnym wspomnieniem. Podczas uroczystego apelu przygotowanego przez klasę III a liceum odbyło się pierwsze w historii uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej mundurowej. Szkolną uroczystość uświetniła obecność wyjątkowych gości, których powitała Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska. Wśród nich znaleźli się:
Pan Franciszek Koszowski – Starosta Powiatu Świeckiego, Pan Czesław Woliński – Burmistrz Nowego, Pan major Tomasz Paprocki – Komendant Garnizonu Grudziądz,
Pan starszy brygadier Janisław Bullera – Komendant Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Świeciu, Pan major Maciej Paszkowski – reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Grudziądzu, Pan kapitan Janusz Kuszyński – reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu, Pan Marek Sobczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie, Pani komisarz Beata Kliwer – Kępa – Komendant Komisariatu Policji w Nowem, Pani Maria Gappa – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowem, Pan aspirant Marcin Ośko – nasz dzielnicowy.
Uczniowie klasy mundurowej długo przygotowywali się do tego ważnego dnia tak, aby równym żołnierskim krokiem, pokazem musztry zadać szyku. Piękne mundury, nieskazitelnie wypastowane buty i dumna postawa zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Opiekun grupy – Pan Tomasz Puchowski złożył meldunek Pani Dyrektor Eleonorze Lewandowskiej, po czym wychowawca klasy – prof. Ewa Fankidejska przeprowadziła ślubowanie. Wyjątkowy tekst, zawierający jakże ważne w życiu każdego młodego człowieka słowa, wprowadził w nastrój narodowego święta.
Przygotowany przez uczniów klasy maturalnej montaż słowno-muzyczny stanowił piękną oprawę całej uroczystości. Recytowane wiersze, patriotyczne pieśni były ciekawą lekcją historii. Całość dopełnił popisowy występ krasomówczy Krzysztofa Mirotty, który opowiedział zgromadzonym o Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i ułańskich zwyczajach. Na zakończenie uroczystości głos zabrał między innymi Starosta Świecki, który zwrócił uwagę na konieczność pielęgnowania historii, troski wychowania i kształtowania odpowiednich postaw wśród młodych ludzi. Podkreślił również ogromną rolę nauczycieli w realizacji tych zadań.
Uroczystość uświadomiła nam, że Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie.

podziekowania

podziekowania2


ZSP Nowe © 2021
Skip to content