VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

 

 

 

VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

 

Tytuł VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” brzmi: Normy + miasto = Smart City.

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” uczennice i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej.

Cel konkursu „Normalizacja i ja” to:

  1. upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych  i normalizacji w życiu codziennym;
  2. zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  3. zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.
Aby wziąć w nim udział, należy:

  1. zapoznać się z Regulaminem Konkursu;
  2. wypełnić Formularz zgłoszeniowy;
  3. wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.  

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie.
O terminie i miejscu autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39.           

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie PKN

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/vii-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja%E2%80%9D

 

Więcej informacji: pani Anna Barańska

 

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content