„W drogę! Po własny los!” POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

29 kwietnia w Centrum Kultury „Zamek” odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów rocznika 2016. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 70 osób, w tym 38 z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, 23 z Technikum i 9 z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zaszczytne tytuły Absolwentów Roku w poszczególnych typach szkół uzyskały Panie: Marta Rogowska (LO), Wanda Bojanowska (Technikum) i Katarzyna Menka (LOdD). Odebrały one specjalne nagrody z rąk Starosty Świeckiego Pana Franciszka Koszowskiego, Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego i Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Nowem Pana Marka Słomińskiego. Poza tym za osiągnięcie wysokich wyników w nauce wyróżniono: Bartosza Wojtinka, Ewelinę Jasińską, Katarzynę Rychlewicz, Krzysztofa Mirotę, Dorotę Kaczkowską, Michała Karwasza, Emilię Bartoszewską i Pawła Petlę, wszyscy z LO. Dyrektor Szkoły Pani Eleonora Lewandowska wręczyła wyróżnionym listy pochwalne, a rodzicom listy gratulacyjne. Długa też była lista osób nagrodzonych za zaangażowanie w działalność szkoły i środowiska.

klasa III a LO: Krzysztof Mirota – za zajęcie I miejsca w Konkursie Krasomówczym na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim oraz zajęcie IV miejsca w Konkursie Krasomówczym na szczeblu ogólnopolskim, Dorota Kaczkowska – za zajęcie I miejsca w konkursie szkolnym „Najlepszy Geograf Szkoły”, Marta Rogowska, Karolina Krupa, Aleksander Patocki – za pracę w samorządzie uczniowskim, Katarzyna Rychlewicz – za pracę w  samorządzie uczniowskim oraz działalność  w Szkolnym Klubie Wolontariusza, Magdalena Ciesielska – za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza; klasa IV Ti/Th:

Weronika Muczyńska, Klaudia Piórek, Karolina Dulna – za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza, Natalia Orzendowska – za pracę w samorządzie uczniowskim, Aleksandra Strysik – za pracę w samorządzie uczniowskim oraz działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Za szczególne zaangażowanie w życie sportowe wyróżniono  Patryka Macudzińskiego   z liceum oraz Radosława Wojciechowskiego i Jakuba Golińskiego z Technikum.

Jak co roku wyjątkowo uroczyście przebiegał ceremoniał przekazania sztandarów szkoły oraz ślubowania absolwentów. Zaszczytne miejsca w pocztach sztandarowych zajęli uczniowie Technikum – Remigiusz Leppek, Alicja Rozmarynowska i Magda Mirotta oraz Liceum Ogólnokształcącego- Tomasz Semrau, Klaudia Kamińska i Sylwia Gracek. W czasie uroczystości samorząd uczniowski podziękował swoim byłym członkom: Marcie Rogowskiej, Aleksandrowi Patockiemu, Karolinie Krupa, Katarzynie Rychlewicz, Natalii Orzendowskiej, Kamilowi Ponczek, Monice Wiśniewskiej, Aleksandrze Strysik i Mateuszowi Chyła za zaangażowanie i pracę na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Prezydium Rady Rodziców,  reprezentowane przez Panie Hannę Piórek i Marzennę Zgubińską, podziękowało Dyrekcji Szkoły oraz Staroście Świeckiemu za wkład wniesiony w edukację młodzieży, stworzenie bardzo dobrych i bezpiecznych warunków do nauki, umożliwienie poszerzania wiedzy i umiejętności w czasie dodatkowych zajęć, w tym bogatej oferty zajęć unijnych. Ostatnią część uroczystości stanowiły wystąpienia absolwentów. Nie zabrakło w nich wspomnień, podziękowań, wzruszających zdjęć, które pokazywały wydarzenia z życia klas. Uroczystość przygotował samorząd uczniowski pod kierunkiem opiekunów- Magdaleny Kaczmarek i Małgorzaty Ryckiej.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content