Zajęcia w Urzędzie Pracy w Nowem

W marcu klasy kończące naukę w naszej szkole: klasa III a LO, klasa IV b Technikum i klasa III c Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez panią Annę Pikułę doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowem. Uczniowie odwiedzili urząd, zostali zapoznani z aktualną sytuacją na rynku pracy, ofertą aktywizacji osób bezrobotnych oraz stroną formalną rejestracji w PUP. Okazuje się, że każdy bezrobotny objęty jest indywidualną opieką doradcy klienta, który dopasowuje sposób aktywizacji do indywidualnych predyspozycji i potrzeb. 

Więcej o sytuacji na rynku pracy można przeczytać na stronie https://barometrzawodow.pl/

Danuta Czyż -doradca zawodowy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content