Warsztaty z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

17 września uczniowie IV klasy Technikum Informatycznego i Handlowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem spotkali się z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy – panią Anną Subkowską. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży z bezpiecznymi  i higienicznymi warunkami pracy oraz wymaganiami, jakie powinny być spełnione w zawodach, w których się kształcą.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content