Warsztaty z kompetencji społecznych

5 marca w Gimnazjum w Warlubiu panie Ewelina Wojtania, Izabela Glaza oraz Anna Suberlak przeprowadziły warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, które były adresowane do uczniów klas trzecich gimnazjum.

Zajęcia stanowiły okazję do wzajemnego poznania się, rozwijania kompetencji społecznych młodzieży oraz utrwalania zasad poprawnej komunikacji, niezbędnej w relacjach z drugim człowiekiem.

Warsztaty w warlubskim gimnazjum zrealizowano dzięki współpracy ze szkolnym pedagogiem, panią Danutą Grzędzicką. Realizacja warsztatów stworzyła również szansę promocji i prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowem.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content