WAŻANA INFORMACJA DLA STAŻYSTÓW

Obowiązkowe badania lekarskie dla uczestników staży zawodowych organizowanych w ramach Projektu „Dobre kształcenie… IV i V” odbędą się 26.06.2014 o godzinie 12.00 w sali nr 15. Uczniowie, od których wymagane są ważne badania sanitarno – epidemiologiczne muszą mieć przy sobie pracowniczą książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wszyscy uczestnicy staży zawodowych najpóźniej do 24.06.2014 zobowiązani są do przesłania do
Pani Jolanty Rusieckiej na adres e-mail: jolantar@zspswiecie.pl informacji o numerze oraz właścicielu konta bankowego (mogą być rodzice), na które ma zostać przelane wynagrodzenie.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content