Witamy w roku szkolnym 2015/2016

Nadszedł uroczysty moment. 1 września cała społeczność szkolna zebrała się, aby wziąć  udział w apelu inauguracyjnym roku szkolnego 2015/2016. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali wszystkich zebranych. Uroczystość miała tradycyjny charakter. Nawiązywała do 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Jak co roku pamiętamy o tych, którzy oddali życie za ojczyznę i bronili honoru Polski. Pamięć poległych uczczono minutą ciszy, a delegacja złożyła kwiaty na grobach poległych. Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska przedstawiła najważniejsze aspekty funkcjonowania szkoły w nowym roku oraz przedstawiła grono pedagogiczne. Uczniowie klas pierwszych zgodnie z tradycją złożyli ślubowanie. Wychowawcy przedstawili społeczności szkolnej najmłodszych uczniów. Uroczystość zakończyła się występem zespołu muzycznego „Westwalka”, w skład którego wchodzą m.in. absolwenci oraz obecni uczniowie naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski składa serdeczne życzenia:

– Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – owocnej współpracy i wsparcia ze strony organu prowadzącego szkołę,

– nauczycielom – cierpliwości i satysfakcji w pracy z młodzieżą,

– pracownikom administracji i obsługi – radości z braku technicznych usterek,

– uczniom – sukcesów w nauce, interesujących doświadczeń i wspaniałych przygód.

Powodzenia!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content