Wizyta w Sulnówku

Kolejnym przedsiębiorstwem, do którego zawitali logistycy to Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko – Wisła sp. z o.o. w Sulnówku.

Przedsiębiorstwo powstało w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Właścicielem spółki jest gmina Świecie.

Spółka zarządza Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Obowiązujące obecnie przepisy prawa nakładają na gminy wiele obowiązków, w tym organizację i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Do szczegółowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należy również wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie. Gminy są również odpowiedzialne za osiągnięcie wskaźników odzysku i recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2008 r. Na terenie kompleksu, oprócz składowiska, zbudowano zakład, składający się z nowoczesnej, zautomatyzowanej sortowni, kompostowni, magazynu odpadów niebezpiecznych i boksów na surowce wtórne.

Kompleks również obsługuje gminę Nowe.

Dla zainteresowanych:

  1. prezentacja – co wiemy o odpadach – kliknij tutaj.
  2. sprawdź swoją wiedzę – kliknij tutaj.

Materiał edukacyjne: http://www.akademiaodpadowa.pl

Wizyta została sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Wykształcony profesjonalista”.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content