Wojsko w ZSP

W środę 28 września gościliśmy w szkole przedstawicieli 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: podporucznika Łukasza Pytela i podporucznika Kazimierza Boulge, którzy w bardzo interesujący sposób przedstawili uczniom role i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ścieżki edukacji i rozwoju kariery zawodowej w Wojsku Polskim oraz działania o charakterze logistycznym w kraju oraz w czasie misji poza granicami państwa. Młodzież dowiedziała się dużo o atutach pracy w wojsku, o potrzebie zatrudniania w nim licznych specjalistów, w tym również po szkole zawodowej. Najlepszym przykładem były osobiste ścieżki rozwoju kariery zawodowej naszych gości. Cennym uzupełnieniem wystąpień była prezentacja 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej oraz film na temat rodzajów wyposażenia i uzbrojenia wojska. Dużą ciekawość wzbudziła dzienna racja żywieniowa żołnierza kierowanego do zadań poza macierzystą jednostką. Uczniowie mogli sami ocenić jej wielkość i różnorodność. Zaproszeni goście chętnie odpowiadali na pytania młodzieży i nauczycieli, a dotyczyły one różnych sfer funkcjonowania w WP.

Bardzo dziękujemy dowódcy 1 batalionu dowodzenia  i zabezpieczenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy za oddelegowanie pracowników na spotkanie z młodzieżą oraz pani Annie Suberlak z Punktu Pośrednictwa Pracy w Nowem za jego zainicjowanie.

Danuta Czyż – szkolny doradca zawodowy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content