Wolność: czujesz to?

Uczniowie klasy II a wzięli udział w ogólnopolskim projekcie rozwoju bibliotek „Wolność: czujesz to?”. Celem akcji było pokazanie młodym ludziom, że wolność ma wiele perspektyw i aspektów.

7 kwietnia spotkaliśmy się w Centrum Kultury Zamek z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem, Panią Dorotą Kortas, aby wspólnie porozmawiać o wolności. Koordynatorka akcji zachęciła nas do przeczytania książki „Odkrywając wolność”, czyli wyboru tekstów, które wybrał i skomentował profesor Leszek Balcerowicz.

Odbyły się warsztaty, a zdobyte umiejętności pozwoliły nam na przeprowadzenie dwóch debat oksfordzkich. Ich tematyka została wybrana w drodze głosowania przez uczniów. Pierwsza debata dotyczyła powstania warszawskiego: „Powstanie Warszawskie godnym do naśladowania zrywem narodowym”. Naprzeciw siebie stanęły dwie strony: propozycja (Marek Kania, Niko Gajewski i Marek Pałubicki) oraz opozycja (Kasia Mantey, Dominika Gardziewska i Hubert Pasierbski).
Argumenty padające z obydwu stron były przemyślane i niezwykle trafne. Druga dotyczyła zgoła innego problemu: „Czy gimnazja są dobrym rozwiązaniem w polskim szkolnictwie?”.

Wszyscy bawiliśmy się dobrze i jeśli będzie kolejna okazja, na pewno weźmiemy udział w następnych debatach oksfordzkich, które są świetnym ćwiczeniem retoryki.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content