Działalność w roku 2012/2013

Pomoc w organizacji konferencji
25 stycznia 2013 roku wolontariuszki naszej szkoły pomagały w organizacji konferencji poświeconej realizacji modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. W podziękowaniu pani kierownik MGOPS i prezes PKPS w Nowem zacytowali fragment listu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Dom to symbol spokoju, życiowej stabilizacji i rodzinnego ciepła. Utrata tego swoistego miejsca na ziemi ma ogromne znaczenie emocjonalne, ekonomiczne i społeczne”.
Pomagając – prawdy te zgłębiały licealistki z klasy I a : Majka Kaczkowska, Klaudia Kosidło, Alina Gulc, Karolina Guzman, Anna Orłowska.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2013 roku po raz dwudziesty pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Środki zebrane podczas tegorocznego finału przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. W tym roku szefem nowskiego sztabu był Kamil Górka – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Na ulicach Nowego z orkiestrowymi puszkami mogliśmy spotkać wolontariuszy z naszej szkoły: Agatę Janicką, Karolinę Witkowską, Aleksandrę Strysik, Karoliną Dulną, Milenę Ogrodniczak, Dominikę Gburek, Annę Górską, Luizę Sadecką, Emilię Kortas, Annę Pałubicką, Martynę Samulewską, Majkę Kaczkowską, Klaudię Kosidło, Roberta Kanię, Weronikę Patocką, Agatę Karczewską, Milenę Wentowską oraz Martynę Bereś.

Zbiórka zabawek
W listopadzie 2012 roku Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował w szkole zbiórkę zabawek dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zabawki przekazaliśmy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowem.

Góra Grosza
Od 26 listopada do 7 grudnia 2012 roku w całym kraju trwała 13 edycja Góry Grosza zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Nasza szkoła również uczestniczyła w zbiórce pieniędzy. W tym roku pojawił się element rywalizacji – która z klas „usypie” najcięższą górę monet. Zwyciężyła klasa II ti/th, której zebrane monety ważyły 5763g.
Wartość wszystkich zebranych monet wyniosła 133,86 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili grosz od siebie 🙂

Świąteczna zbiórka żywności
W dniach 7-8 grudnia 2012 roku kolejny raz w nowskich sklepach pojawili się wolontariusze, którzy zbierali żywność dla osób najbardziej potrzebujących. Świąteczna zbiórka żywności była przeprowadzona w 5 sklepach. Zebrano 276 kg żywności, którą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem przekazał najuboższym mieszkańcom naszej gminy. Podczas zbiórki nie zabrakło również wolontariuszy z naszej szkoły.
W akcję zaangażowały się uczennice klasy pierwszej technikum: Karolina Dulna, Natalia Orzendowska, Klaudia Piórek, Aleksandra Strysik.

Szlachetna paczka
W 2012 roku po raz drugi nasza szkoła uczestniczyła w akcji Szlachetna paczka. W październiku grupa dziewcząt z klasy III liceum (Agnieszka Dobrowolska, Weronika Woźniak, Emilia Kalinowska, Agnieszka Byczyńska, Aleksandra Opacka, Katarzyna Boniecka, Agnieszka Zamorowska, Jesika Szczeblewska) brała udział w szkoleniu przygotowującym wolontariuszy do realizacji projektu. Kolejnym krokiem były spotkania z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej i przygotowanie opisów rodzin. Po akceptacji głównych koordynatorów akcji, opisy trafiły do bazy rodzin znajdującej się na stronie internetowej Szlachetnej paczki, a wolontariuszki zajęły się poszukiwaniem darczyńców.
Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie oraz pracownicy szkoły przynosili artykuły spożywcze, środki czystości, przybory szkolne, które później znalazły się w świątecznych podarunkach dla rodzin z terenu gminy Nowe.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content