Wybory, wybory i po wyborach…

19 października komisje wyborcze pracowały od samego rana, czekając na elektorat i pilnując, by zachowano zasadę tajności. Dwa lokale wyborcze w dwóch budynkach i 200 uprawnionych do głosowania to duże wyzwanie. W szkole panowała podniosła atmosfera. Na lokale wyborcze przeznaczono osobne pomieszczenia. W dniu wyborów były one  czynne bez przerwy w godzinach 8.30-14.30. Komisje dyżurowały w dwuosobowych zespołach według wcześniej ustalonego harmonogramu również podczas zajęć lekcyjnych. Nie byłoby to możliwe bez przychylności Dyrekcji i Grona Pedagogicznego. Pracownicy administracji i obsługi pomogli nam w przygotowaniu lokali wyborczych i wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. Wszystkim serdecznie dziękujemy!  Punktualnie o 14.31 otworzyliśmy urny wyborcze i zaczęło się wielkie liczenie. Frekwencja wyniosła 76%, co okazało się ogromnym sukcesem, zważywszy, ze trzy klasy odbywały w tym dniu praktyki zawodowe poza szkołą. Rządzący mogą nam zatem pozazdrościć. Największe poparcie wśród uczniów ZSP w Nowem uzyskał Komitet Wyborczy KORWiN (47 głosów), tuż za nim z liczbą 29 głosów uplasował się „Kukiz’15”, a trzecie miejsce zdobyła PO (18 głosów).


ZSP Nowe © 2021
Skip to content