Wycieczka na Uniwersytet Gdański

2 grudnia szkolny doradca zawodowy – pani Izabela Glaza zorganizowała wycieczkę dla uczniów technikum i liceum na Uniwersytet Gdański. Podczas spotkania zapoznano uczniów z ofertą edukacyjną uniwersytetu oraz procesem rekrutacji. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Uniwersyteckiego Biura Kariery, gdzie wskazano możliwości dalszego rozwoju zawodowego. W ramach spotkania pracownicy Biblioteki Głównej zapoznali uczniów z zasadami funkcjonowania biblioteki, księgozbiorami będącymi w użytku oraz zbiorami specjalnymi (stare druki, czasopisma, książki z XIX w., replika Konstytucji 3 maja). Uczestnicy odbyli również wycieczki tematyczne po Wydziale Chemii i Biologii, gdzie obejrzeli nowoczesne laboratoria chemiczne oraz zaplecze aparaturowe.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content