Wycieczka przedmiotowa dla logistyków

17 października grupa logistyków z klasy III T miała okazję odbyć piękny spacer w kierunku miejscowości Tryl. Trasa Rybaki – Kniatek – Stara Przepompownia – nadwiślański wał zachwycała złotymi kolorami jesieni. Wycieczkę mógł tylko popsuć porywisty wiatr.

Celem podróży była oczyszczalnia ścieków, która jest dość młodym zakładem. Działa od 2004r. Do tego momentu ścieki miejskie bezpośrednio były odprowadzane do Wisły. Brr…

W Trylu działa w pełni zautomatyzowana mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia, z kontrolą i wizualizacją procesów przy pomocy sytemu informatycznego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Mątawa.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi danymi związanymi  z odprowadzeniem ścieków na terenie gminy Nowe:

  • liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej: około 10.000 osób,
  • liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej: około 6.000 osób,
  • długość sieci wodociągowo- rozdzielczej: 105 km,
  • długość czynnej sieci kanalizacyjnej: 35,3 km,
  • miasto Nowe w 95% skanalizowane.

Pani Małgorzata Pastuszka zapoznała uczniów z podstawowymi pojęciami, obsługą programu komputerowego nadzorującego pracę oczyszczalni i urządzeniami na zewnątrz. Pan kierownik Michał Szambowski odpowiadał na szczegółowe pytania uczniów dotyczące chorób zawodowych, remontów i kosztów utrzymania oczyszczalni, i pozbywania się odpadów.

Pięknie dziękujemy za nową porcję wiedzy.

Na koniec dodamy, że odpady produkcyjne i miejskie wpisane są w podstawę programową w zawodzie technik logistyk.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content