Wyjście w teren

13 maja w piątek grupa mundurowa wbrew wszelkim obawom i  przesądom wyruszyła w marsz na orientację.  Podczas tych zajęć uczniowie musieli wykazać się dotychczas zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Cel był prosty: nanieść punkty orientacyjne na mapę, zapisać dane nawigacyjne, odszukać odpowiednie punkty w terenie, dojść do punktu docelowego, zbudować obozowisko. Każdy punkt skrywał składniki posiłku, jaki musieli przygotować uczniowie w miejscu docelowym. Aby poprawnie wykonać  zadanie należało odpowiednio wyznaczać kierunki marszu, azymuty, parokroki, wiedzieć, jak rozpalić ogień za pomocą krzesiwa oraz jak zbudować schronienie. Grupie mundurowej towarzyszyli biomedycy i dziennikarze. Koleżanki i koledzy zainteresowani biomedycyną mieli możliwość  uczestniczenia w wykładzie na temat gatunków występujących w rezerwacie, jaki był w sąsiedztwie obozowiska zbudowanego przez mundurowych. Był to rezerwat Duże Wiosło a opowiadał o nim miejscowy leśniczy z Dębin Aleksander Zwolak, któremu serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji zajęć. Grupa dziennikarska natomiast, zawzięcie tworzyła fotorelację wszystkich działań.  Był to mile, ciekawie i efektywnie spędzony czas w pięknej scenerii oraz przyjaznej,  twórczej atmosferze. Całości dopełniła piękna pogoda oraz słońce, które nie opuszczało nas przez cały dzień. Resztę dopowiedzą wykonane zdjęcia.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content