„Wykształcony profesjonalista” – rekrutacja

W dniu 2 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację na zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Wykształcony profesjonalista” dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

 • termin rekrutacji: 02.01.2019 -15.02.2019.;
 • miejsce pobrania wniosków: koordynator szkolny i strona szkolna www (patrz zakładka Wykształcony profesjonalista);
 • miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły;
 • odbiorcy: uczennice i uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia (w tym klasy III ZSZ);
 • formy wsparcia:

Uwaga!

 • Uczniowie mogą skorzystać z nie więcej niż czterech form wsparcia w ramach jednej rekrutacji w projekcie pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame;
 • W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatek i kandydatów na zajęcia dla poszczególnych zawodów niż zakładano będą mogli zakwalifikować się na nie uczennice i uczniowie uczący się w innych zawodach.
Lp. Rodzaj zajęć Adresaci Liczba miejsc Liczba godz. na 1 grupę
1.

 

Obsługa i programowanie kas fiskalnych uczniowie Technikum                  i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody 2 gr x 5 osób 8
2. Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla sprzedawców uczniowie BSIS/ZSZ               w zawodzie sprzedawca 1 gr x 5 osób 15
3. Zajęcia z przedmiotów zawodowych z gastronomii uczniowie BSIS/ZSZ               w zawodzie kucharz 1 gr x 5 osób 16
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. B uczniowie Technikum                  i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody,

osoby pełnoletnie

1 gr x 20 osób (10- T; 10- BSIs) 60
6. Spawanie met TIG  (uzupełniająca) uczniowie BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody ;

osoby pełnoletnie

brak 5 osób ok. 110
7. Obsługa podestów ruchomych uczniowie Technikum w zawodzie technik logistyk; osoby pełnoletnie 1 gr x 10 osób ok. 40
8. Obsługa wózków jezdniowych Uczniowie Technikum i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody;

osoby pełnoletnie

3 gr x 9 osób

 

 ok. 70
9. Wizyta w przedsiębiorstwie: BART sp z o.o. w Sulnowie

 

uczniowie w zawodzie technik logistyk, technik informatyk 1 gr x 20 osób 6
10. Szkolenie z zakresu

uprawnień elektrycznych

uczniowie BSIS/ZSZ w zawodach:

mechanik pojazdów

samochodowych,

elektromechanik

pojazdów

samochodowych,

elektryk; osoby pełnoletnie

1 gr x 8 osób ok. 8
11. Staż zawodowy Uczniowie

Technikum w

zawodzie technik

logistyk, technik

informatyk (również IV T)

1gr. x 15 150
 • wymagane dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczennic/uczniów do udziału w projekcie (załącznik nr 2),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 3),
 3. Zaświadczenie o statusie uczennicy/ucznia danej szkoły ze wskazaniem zawodu.

więcej informacji: zakładka Wykształcony profesjonalista

koordynator szkolny: Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content