„Wykształcony profesjonalista” – rekrutacja

W dniu 5 września br. rozpoczynamy rekrutację na zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Wykształcony profesjonalista” dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

 • termin rekrutacji: 5 – 24.09. 2018r.;
 • miejsce pobrania wniosków: koordynator szkolny, sekretariat szkoły i strona szkolna www (patrz zakładka Wykształcony profesjonalista);
 • miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły;
 • odbiorcy: uczennice i uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia (w tym klasy III ZSZ);
 • formy wsparcia:

Uwaga!

 • Uczniowie mogą skorzystać z nie więcej niż czterech form wsparcia w ramach jednej rekrutacji w projekcie pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame;
 • W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatek i kandydatów na zajęcia dla poszczególnych zawodów niż zakładano będą mogli zakwalifikować się na nie uczennice i uczniowie uczący się w innych zawodach.

Lp.

Rodzaj zajęć

Adresaci

Liczba miejsc

Liczba godz. na 1 grupę

1. Obsługa i programowanie kas fiskalnych uczniowie Technikum i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody 2 gr x 5 osób 8
2. Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla logistyków uczniowie Technikum               w zawodzie technik logistyk 1 gr x 10 osób 30
3. Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla informatyków uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk 1 gr x 5 osób 30
4. Perfekcyjne techniki strzyżeń uczniowie BS-I/ ZSZ

w zawodzie fryzjer

1 gr x 6 osób 12
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. B uczniowie Technikum i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody,

osoby pełnoletnie

1 gr x 20 osób (10- T; 10- BSIs) 60
6. Spawanie met TIG uczniowie BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody ;

osoby pełnoletnie

1 gr x 10 osób ok. 110
7. Obsługa podestów ruchomych uczniowie Technikum w zawodzie technik logistyk 1 gr x 10 osób ok. 40
8. Obsługa wózków jezdniowych Uczniowie Technikum i BS-I/ ZSZ – wszystkie zawody;

osoby pełnoletnie

2 gr x 9 osób

(9- T; 9- BSIs)

 ok. 70
9. Wizyta w przedsiębiorstwie: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko- Wisła w Sulnówku

 

uczniowie w zawodzie technik logistyk, technik informatyk 1 gr x 20 osób 6
10. Wizyta w przedsiębiorstwie: Leroy Merlin w Bydgoszczy uczniowie BS-I/ ZSZ w zawodzie sprzedawca 1 gr x 15 osób  8
 • wymagane dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczennic/uczniów do udziału w projekcie (załącznik nr 2),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 3),
 3. Zaświadczenie o statusie uczennicy/ucznia danej szkoły ze wskazaniem zawodu.

więcej informacji: zakładka Wykształcony profesjonalista

koordynator szkolny: Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content