WYPŁATA STYPENDIUM

Informujemy, że stypendium za wyniki w nauce będzie wypłacane w sekretariacie szkoły w dniach 5 i 8 lutego 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Przypominamy, że należy przynieść ze sobą podpisany wniosek (uczniowie, którzy przesłali wnioski elektronicznie – podpiszą na miejscu).


ZSP Nowe © 2021
Skip to content