XXIX OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

oweDnia 13 stycznia odbył się I etap (szkolny) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem merytorycznym i patronem OWE jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

Więcej informacji na stronie http://ekoolimpiada.pl

W I etapie udział wzięło 13 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 11 uczniów Technikum i 15 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Warunkiem zakwalifikowania się do etapu II (wojewódzkiego) było uzyskanie minimum 80 % poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym czyli 40 pkt.

Takie wyniki uzyskała trójka uczniów z LO: Emilia Kortas, Wojciech Grabowski z kl. III oraz Krzysztof Mirota z kl. I.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content