Z a p r o s z e n i e

Uczniowie, wychowawcy klas

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem serdecznie zapraszają

Rodziców

na uroczystość pożegnania absolwentów

   klas: IV Technikum

 i III Liceum Ogólnokształcącego,

która odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku

    o godzinie 12.15 w Centrum Kultury Zamek.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content