Z wizytą w Gimnazjum w Warlubiu

10 maja 2017 roku pani Ewelina Wojtania oraz pani Danuta Czyż przeprowadziły zajęcia promocyjno – zawodoznawcze dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego im. Witolda Bielowskiego w Warlubiu. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą rekrutacyjną naszego Zespołu, wzięli udział w psychozabawie dotyczącej funkcjonowania w różnych sferach i aspektach swojego życia. Pracując z kartami Job Box udowodnili, że dobrze i efektywnie współpracują w grupie.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zająć pani Dyrektor Marii Jankowiak oraz pani Alinie Nowickiej. Dziękujemy także młodzieży za uważne wysłuchanie i zaangażowanie w ćwiczenia.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content