Z wizytą w PUM sp. z o.o.

Realizując treści kształcenia z logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych nie wypadało nie odwiedzić Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem.

Dzięki uprzejmości pana prezesa Krzysztofa Tonklewicza i pracowników PUM logistycy z kl. IV T poszerzyli swoją wiedzę o prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę komunalną. Pogadanka została uzupełniona o transport odpadów.

Spółka komunalna to specyficzna forma organizacyjna spółek. Gmina tworzy spółkę, aby realizować zadania gospodarki komunalnej, tj. zaopatrzenie w wodę i wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itd.

Istotą zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content