ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Rodzaj zajęć Termin Organizator
Próbny ustny egzamin maturalny z języka obcego 27-28.01.2020

8.30

J. Chmielecka

A. Dowhań

P. Lewandowski

Siłownia 28-29.01.2020

11.30-12.30

27.01., 29.01., 31.01.2020

17.00-18.00

S. Jopek

 

T. Puchowski

Próbny ustny egzamin maturalny z języka polskiego 05.02.2020 J. Adwent
Konsultacje dla maturzystów 27-28.01.2020

10.00-12.00

M. Słomiński

 

Egzamin poprawkowy E.13 05-06.02.2020 R. Borkowski
Gry planszowe 30.01.2020 I. Borowiec
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii 05.02.2020 M. Kaczmarek
Zespół wokalny – próba śpiewu 27.01.2020

11.00-13.00

K. Kufel
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki 04.02.2020

10.00

J. Mięsiak

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content