Zakończenie roku szkolnego

Koniec jest czegoś początkiem. Kończy się rok szkolny – zaczynają wakacje, kończy się nauka w szkole – trzeba myśleć poważnie o przyszłości, pracy, dalszej edukacji. Zakończenie roku to czas podsumowania osiągnięć w nauce i zachowaniu. W tym roku szkolnym najwyższe noty w poszczególnych szkołach uzyskali:

w Zasadniczej Szkole Zawodowej: Monika Hajduk

w Technikum: Remigiusz Leppek

w Liceum Ogólnokształcącym: Marta Rogowska.

Najlepszą absolwentką Zasadniczej Szkoły Zawodowej została Beata Hajduk. W imieniu Starosty Świeckiego pana Franciszka Koszowskiego pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Bożena Szydłowska złożyła absolwentce gratulacje i wręczyła nagrodę rzeczową.

Dyrektor szkoły pani Eleonora Lewandowska w swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za rzetelność i wytrwałość, zaangażowanie oraz solidną i sumienną pracę. Rodzicom za współpracę i wspieranie działań szkoły. Szczególne słowa podziękowania skierowała pani Dyrektor pod adresem Starostwa Powiatu Świeckiego jako organu prowadzącego szkołę, który  z  niebywałą troskę i zaangażowaniem zawsze na pierwszym miejscu stawia edukację i inwestycję w ucznia. Zwracając się do młodzieży apelowała natomiast o pozostawanie w zgodzie z samym sobą oraz rozsądne korzystanie z wakacji. Mimo naturalnych skłonności młodych ludzi do poznawania i testowania nowych rzeczy, nie należy narażać na szwank swojego ani cudzego bezpieczeństwa.

Pani Dyrektor pożegnała także nauczycieli, którzy kończą pracę w naszej szkole. Podziękowała za wiele lat efektywnej pracy pani Izabeli Glazie – szkolnemu doradcy zawodowemu, panu Dariuszowi Adwentowi – nauczycielowi matematyki i informatycznych przedmiotów zawodowych oraz pani Alicji Ossowskiej – nauczycielowi przedmiotów ekonomicznych. Była to chwila pełna refleksji o rozwoju zawodowym nauczycieli oraz ważnych wydarzeniach z życia osobistego, które temu towarzyszyły.

Burmistrz Nowego pan Czesław Woliński pogratulował pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom  sukcesów w nauce i pracy oraz życzył udanego wypoczynku.

Rada Rodziców z przewodniczącą, panią Hanną Piórek  i wiceprzewodnicząca panią Katarzyną Chrzanowską wyraziła wdzięczność za trud i opiekę włożoną w wychowanie młodzieży.

W czasie uroczystości najlepszym uczniom, sportowcom, uczestnikom konkursów przedmiotowych zostały wręczone liczne nagrody, listy pochwalne, natomiast rodzice odebrali listy gratulacyjne.

Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów serdecznie podziękował nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za wyrozumiałość, pomoc i wsparcie we wszystkich sytuacjach szkolnych (i nie tylko).

Niech te rozpoczynające się wakacje będą bezpieczne, radosne, pełne wrażeń, słońca i uśmiechu!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content