Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość z tej okazji odbyła się 24 czerwca, a zaszczycili ją swoją obecnością Wicestarosta Świecki pani Barbara Studzińska, Burmistrz Nowego pan Czesław Woliński oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Wołoszyn. Dyrektor Szkoły pani Eleonora Lewandowska podsumowała miniony rok szkolny. Podziękowała za współpracę organowi prowadzącemu szkołę oraz instytucjom wspierającym jej rozwój. Kończący naukę absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły, podziękowali dyrekcji, wychowawcy, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły. Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą klasy III ZSZ panią Eweliną Wojtania wręczyła wszystkim świadectwa. Absolwentka Roku 2017 Alicja Wedeł odebrała dodatkowo nagrody ufundowane przez Starostę Świeckiego i Burmistrza Nowego. 

Uczniowie klas I – III, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali listy pochwalne, a ich rodzice listy gratulacyjne. Oto lista wyróżnionych:

  • Liceum Ogólnokształcące: Tomasz Semrau, Laura Wołoszyn, Roksana Bujak
  • Technikum: Marek Szmeichel, Oliwia Berszel, Anna Smeja, Martyna Maciejko, Janusz Czarnecki, Wiktoria Kekenmajster, Natan Dobrzeniewski, Remigiusz Leppek, Magda Mirota, Patryk Kirszenstein, Kacper Śliwa,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Weronika Grzyb.

Od kilku lat z tego zaszczytnego grona wybierani są Uczniowie Roku. W bieżącym tytuły te otrzymali:

Tomasz Semrau z LO im. Mikołaja Kopernika w Nowem

Natan Dobrzeniewski z Technikum

Weronika Grzyb z Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Cała trójka odebrała gratulacje, dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Tomasz Semrau i Natan Dobrzeniewski zostali wytypowani do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Za osiągnięcia sportowe nagrodzono Wiktorię Stachulską i Dawida Paluchowskiego, a za wzorową frekwencję Tomasza Semrau, Annę Smeja, Szymona Gracek i Patryka Plecing.

Dzięki funduszom Starostwa Powiatowego w Świeciu duża grupa uczniów uzyskała stypendia. Za wyniki w nauce: Tomasz Semrau, Laura Wołoszyn, Roksana Bujak, Marek Szmeichel, Oliwia Berszel, Anna Smeja, Martyna Maciejko, Janusz Czarnecki, Wiktoria Kekenmajster, Weronika Czarnojan, Natan Dobrzeniewski, Natalia Bojanowska, Sandra Płoszaj Remigiusz Leppek, Magda Mirota, Patryk Kirszenstein, Kacper Śliwa, Aleksandra Erdmann, Przemysław Moczyński, Weronika Grzyb i Katarzyna Dymna. Za osiągniecia sportowe: Tomasz Semrau, Marek Szmeichel, Szymon Gracek, Marcin Koprowski, Dawid Paluchowski, Kacper Szmit, Remigiusz Leppek, Michał Zimny i Patryk Plecing.

Mimo, że ZSP w Nowem jest małą, liczącą 198 uczniów szkołą, bardzo duże grono młodzieży angażuje się w działalność na rzecz miasta i środowiska. Prawie 50 osób odebrało podziękowania za działalność w wolontariacie, a kolejnych 20 za pracę w szkolnym radiowęźle i Dziale Promocji ZSP. Nagrody książkowe czekały też na zwycięzców różnych konkursów i olimpiad.

Zakończenie roku szkolnego, to także czas pożegnania nauczycieli, którzy kończą pracę w naszej szkole. W bieżącym roku Dyrektor Eleonora Lewandowska  pożegnała w imieniu pracowników i społeczności uczniowskiej wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego pana Artura Byczyńskiego, dziękując mu za 20 lat współpracy, zaangażowanie w różnorodne projekty i aspekty życia szkolnego, uśmiech, życzliwość i nieustającą gotowość do niesienia pomocy.

Uroczystość uświetniły występy Weroniki Ignaczyńskiej i Karoliny Piórkowskiej.

Życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji!

 Samorząd Uczniowski


ZSP Nowe © 2021
Skip to content