Zakończenie roku szkolnego

Kończy się rok szkolny – zaczynają wakacje, kończy się nauka w szkole – trzeba myśleć poważnie o przyszłości, pracy, dalszej edukacji. Zakończenie roku to czas podsumowania osiągnięć w nauce i zachowaniu. W tym roku szkolnym najwyższe noty w poszczególnych szkołach uzyskali:

w Zasadniczej Szkole Zawodowej: Monika Hajduk

w Technikum: Natan Dobrzeniewski

w Liceum Ogólnokształcącym: Tomek Semrau.

Najlepszą absolwentką Zasadniczej Szkoły Zawodowej została Monika Hajduk.  Starosta Świecki pan Franciszek  Koszowski osobiście złożył absolwentce gratulacje i wręczył nagrodę rzeczową.

Jak co roku pani Eleonora Lewandowska w swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za rzetelność i wytrwałość, zaangażowanie oraz solidną i sumienną pracę. Szczególne słowa podziękowania skierowała pani Szczególne słowa podziękowania skierowała pani Dyrektor pod adresem Starostwa Powiatu Świeckiego jako organu prowadzącego szkołę, który  z  niebywałą troskę i zaangażowaniem zawsze na pierwszym miejscu stawia edukację i inwestycję w ucznia. Natomiast zwracając się do młodzieży apelowała o zachowanie zdrowego rozsądku i wykorzystanie z wakacji by nowy rok szkolny rozpocząć w pełni sił.

Koniec roku szkolnego, to także pożegnanie nauczycieli, którzy kończą pracę w  naszej szkole. W tym roku szczególne pożegnanie pełne łez przygotowała klasa Ia dla Pani Ewy Fankidejskiej, dziękując za trud włożony w ich wychowanie oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Była to chwila pełna refleksji o rozwoju zawodowym nauczycieli oraz ważnych wydarzeniach z życia osobistego, które temu towarzyszyły.

Burmistrz Nowego pan Czesław Woliński wraz z panem Markiem Słomińskim pogratulował pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom  sukcesów w nauce i pracy oraz życzył udanego wypoczynku oraz wręczył nagrodę najlepszej absolwentce Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Monice Hajduk.

Rada Rodziców z przewodniczącą, panią Hanną Piórek  i wyraziła wdzięczność za trud i opiekę włożoną w wychowanie młodzieży.

W czasie uroczystości najlepszym uczniom, sportowcom, uczestnikom konkursów przedmiotowych zostały wręczone liczne nagrody, listy pochwalne, natomiast rodzice odebrali listy gratulacyjne.

Samorząd Uczniowski składa na ręce opiekunów podziękowanie za bieżący rok szkolny, możliwość współpracy oraz organizację pracy na najwyższym poziomie.

Niech te rozpoczynające się wakacje będą bezpieczne, radosne, pełne wrażeń, słońca i uśmiechu a nowy rok szkolny przyniesie jeszcze więcej sukcesów oraz zaangażowania w życie szkoły!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content