Zaproszenie dla rodziców

W czwartek 9 stycznia o godzinie 16.00 w budynku przy ulicy Myśliwskiej 1 odbędzie się zebranie rodziców podsumowujące osiągnięcia uczniów w I okresie roku szkolnego 2013/2014.

Wychowawcy wspólnie z Państwem dokonają analizy sukcesów i porażek minionego okresu szkolnego Po zebraniach klasowych zachęcamy wszystkich rodziców do indywidualnych konsultacji, omówienia sytuacji szkolnej dzieci z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, dyrekcją szkoły, pedagogami i doradcą zawodowym.

Serdecznie zapraszamy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content