ZEBRANIE OGÓLNOSZKOLNE

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne szkoły serdecznie zapraszają rodziców na zebranie ogólnoszkolne, które odbędzie się 20 listopada 2014 roku o godz.16.00 w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Myśliwskiej 1.

Program zebrania:

  1. Informacje o szkole – Dyrektor Szkoły Eleonora Lewandowska
  2. Informacje o projekcie „Dobre kształcenie-lepszy start zawodowy V” – szkolny koordynator projektu Anna Barańska
  1. Informacje o projekcie „Młodzi górą!”- szkolny koordynator projektu Danuta Czyż
  2. Zadania kierownika szkolenia praktycznego – Katarzyna Lorkowska
  3. Oferta Szkolnego Ośrodka Kariery – doradca zawodowy Izabela Glaza
  4. Sprawozdanie Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2013/14, informacje o projekcie „Szkoła Współpracy”
  5. Informacje o egzaminie maturalnym – wicedyrektor Piotr Kalinowski

W drugiej części zebrania odbędą się spotkania z wychowawcami klas, podczas których rodzice otrzymają m.in. informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Zachęcamy również do indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

O godzinie 17.30 w  sali  nr 23 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

                                                                                          Zapraszamy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content