Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w
okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty.

W okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący
młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na
mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content