Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W okresie od 12 do 18 kwietnia uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/651


ZSP Nowe © 2021
Skip to content