Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w
okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I
stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku
świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne


ZSP Nowe © 2021
Skip to content