Żyję zdrowo i aktywnie

patronat

PROJEKT PROFILAKTYCZNY „Żyję zdrowo i aktywnie” dla uczniów technikum, liceum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Nowem przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2013/14 realizowany we współpracy z Urzędem Gminy Nowe

Cele projektu:

– poszerzanie wiedzy młodzieży na temat uzależnień

– rozwijanie umiejętności pracy w grupie

– zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego

– promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia

Liczba osób objętych projektem: 600 uczniów

Realizacja projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży uczącej się w czterech typach szkół: podstawowej, liceum, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Jego realizacja przewidziana jest w formie konkursu, do którego mogą przystąpić wszystkie klasy w szkołach. Zadania konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  1. szkoła podstawowa,
  2. technikum i liceum,
  3. zasadnicza szkoła zawodowa.

Konkurs polega na tym, aby młodzież w ciągu trwania roku szkolnego wykonywała zadania, które na bieżąco oceniać będzie powołana w szkole komisja. Zadania mają na celu systematyczne poszerzać wiedzę uczniów na temat uzależnień oraz zachęcać do aktywnego uprawiania sportu.

Ocena prac i nagrody:

Komisja złożona z pedagogów szkolnych oraz bibliotekarza oceni prace uczniów do 30 kwietnia 2014r. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów, otrzyma nagrodę w formie:

  • Klasa zawodowa – organizacja jednodniowego spływu kajakowego, ciepły posiłek przy ognisku nad jeziorem, dojazd w obie strony.
  • Klasa liceum lub technikum – wycieczka dwudniowa, w tym organizacja jednodniowego spływu kajakowego, ciepły posiłek przy ognisku nad jeziorem, nocleg, dojazd w obie strony.
  • Klasa ze szkoły podstawowej – organizacja jednodniowego spotkania klasowego z atrakcjami sportowymi i ciepłym posiłkiem przy ognisku.

W przypadku uzyskania przez dwie klasy tej samej ilości punktów (tylko, jeśli dotyczy to pierwszego miejsca), komisja przydziela tymże klasom dodatkowe zadanie, które rozstrzygnie o zwycięstwie.

Termin realizacji nagród: V-VI 2014r. (lub w przypadku problemów organizacyjnych IX 2014).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy i terminu realizacji nagrody.

Realizacja poszczególnych zadań konkursowych.

Zadanie 1

Wykonanie plakatu informującego o szkodliwości spożywania alkoholu.

Punkty przyznane za plakat na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce – 20 p. IV B II LO II d
II miejsce – 15 p. V B III T IIc
III miejsce – 15 p. IV A Ic i IIIc

Plakaty wykonane przez uczniów szkoły podstawowej

I miejsce- klasa IV b

1

II miejsce- klasa V b

2

III miejsce- klasa IV a

3

Plakaty wykonane przez klasy technikum i liceum

I miejsce- klasa II a

4

II miejsce- klasa III T

5

Plakaty wykonane przez klasy zasadniczej szkoły zawodowej

I miejsce- klasa II d

6

II miejsce- klasa II c

7

III miejsce- klasa I c i III c

klasa I c

8

klasa III c

9

Zadanie 2.

Test wiedzy o chorobach cywilizacyjnych.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce-20p.  IV b – średnia:18,45p III a- średnia: 13,9p II d- średnia: 12,58p
II miejsce-15p. IV a – średnia:16,9p II a- średnia: 13,85p I d- średnia:11,35p
III miejsce- 15p. V b– średnia: 16p I a – średnia: 13,28 II c- średnia: 10,88p

 

Uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej, którzy zdobyli najwięcej punktów:

Dominika Gburek: 20p/29p (klasa III a)

Karolina Krupa: 20p/29p (klasa I a)

Mateusz Piekarski: 20p/29p (klasa IV Ti)

Zadanie 3.

Punkty przyznane za wykonanie dwóch zdjęć promujących zdrowy i aktywny styl życia.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce – 20p. IV a II a II c
II miejsce – 15p. IV b I c
III miejsce – 15p. V b
10p. – za wykonanie zadania II d

 

Zadanie 4.

Ułożenie historyjki na temat wpływu narkotyków na zachowanie ludzi.

Punkty przyznane za napisanie historyjki.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce-20p. IV B I A, II A II c
II miejsce-15p. IV A III A I c
III miejsce- 15p. V B III T III c
za wykonanie zadania-10p     II d

 

Zadanie 5.

Napisanie wiersza lub tekstu piosenki propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.

Punkty przyznane za napisanie wiersza.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce-20p. IV B II A II c
II miejsce-15p. V B   III c
III miejsce- 15p. IV A   II d
za wykonanie zadania-10p     I c

 

Zadanie 6.

Wykonanie dokumentacji działań klasy.

Punkty przyznane za wykonanie dokumentacji.

  Szkoła Podstawowa Liceum i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce IV B-20p. II A-18p II c- 20p
II miejsce IV A-18p.   II d, II c- 18p
III miejsce V B- 15p.    
za wykonanie zadania-10p      

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content