ŻYWA LEKCJA GEOGRAFII

 

Dnia 17 października klasa IA brała udział w dniach otwartych w przepompowni w Kończycach w ramach programu „Szkoła przyjazna Wodzie AKTYWNI BŁĘKITNI”, zorganizowanych przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Spotkanie miało na celu przedstawienie historii i znaczenia przepompowni w Kończycach, ale także zwiększenie świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Świeciu młodzież miała okazję uzupełnić swoją wiedzę na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad akwenami wodnymi, a także zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Uczniowie wzięli udział w teleturnieju, który sprawdzał wiedzę z zakresu: gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, świata roślin i zwierząt akwenów wodnych, historii przepompowni w Kończycach, a także geografii. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni za udzielanie poprawnych odpowiedzi otrzymując gadżety od przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

To była bardzo ciekawa lekcja w terenie obejmująca wiele dziedzin.  


ZSP Nowe © 2021
Skip to content